ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ημερομηνία γέννησης

: 10 Μαρτίου 1980

Τηλέφωνα

: 210123123, 691212121

E-mail

: gpapadopoulos@example.com

Διεύθυνση

: Κρήτης 12, Περιστέρι

Στρ. Υποχρεώσεις

: Εκπληρωμένες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τίτλος διπλωματικής: Πληροφοριακά συστήματα σε πολυεθνικούς φορείς και οργανισμούς

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

·         2009–2010                               Όμιλος LOG

Ιδιωτικός υπάλληλος

Εργασία ως ιδιωτικός υπάλληλος στο τμήμα οικονομικών υπηρεσιών του ομίλου LOG. Κύρια καθήκοντα...

·         2006–2009                               Σύμβουλοι επιχειρήσεων GLO

Ιδιωτικός υπάλληλος

Εργασία ως ιδιωτικός υπάλληλος στο τμήμα οικονομικών μελετών. Κύρια καθήκοντα...

·         2004–2006                               Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σύμβαση έργου

Ανάληψη έργου από την επιτροπή ερευνών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παραδοτέο έργο...

·         2003–2004                               Τράπεζα INV

Πρακτική άσκηση

Εργασία στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης στην Τράπεζα INV. Κύρια καθήκοντα...


ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΓΝΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Κεφάλαιο, Analysis

Word, Excel, Access – κάτοχος ECDL

Internet Explorer, Firefox, Outlook, Thunderbird

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ